Kontejnery na odpad

Mytí nádob

Služba mytí odpadových nádob
– Nabídka pro technické a komunální služby, města a obce

Ekologie:
  • Uzavřený oběh recyklované užitkové vody
  • Voda z umytých nádob je, za účelem dalšího upotřebení, vysávána zpět do sběrné nádoby
  • Použité mycí a vonné prostředky jsou pro životní prostředí neškodné